การตั้งค่าปรับแต่ง เครื่องบันทึก PeopleFu HDTVI 1516-S2

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

การตั้งค่าปรับแต่ง เครื่องบันทึก PeopleFu HDTVI 1516-S2 ดูออนไลน์ไม่ต้อง Forward Port

โปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ iVMS-4200 รองรับการทำงานแบบ Cloun P2P

Download iVMS-4200

App สำหรับดูบนมือถือ iVMS-4500

Download App iVMS-4500

Download App iVMS-4500 lite

หน้าตาเครื่องและแผงบอร์ดในเครื่องรุ่นนี้

PeopleFu_1516-S2-02_1

PeopleFu_1516-S2-02_2

ภายในเครื่อง HDTVI

PeopleFu_1516-S2-02_3

PeopleFu_1516-S2-02_4

เปิดเครื่อง จะต้องใส่รหัสผ่านใหม่ มีตัวอักษรและตัวเลข 8ตัว เพื่อความปลอดภัย

PeopleFu_1516-S2-00

การเข้าตั้งค่า หลังจากประกอบเครื่องแล้ว

PeopleFu_1516-S2-06_02

คลิ๊กขวาข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

PeopleFu_1516-S2-06_01

PeopleFu_1516-S2-06_03

PeopleFu_1516-S2-06_04

PeopleFu_1516-S2-06_05

PeopleFu_1516-S2-06_06

PeopleFu_1516-S2-06_07

PeopleFu_1516-S2-06_08

PeopleFu_1516-S2-06_09

PeopleFu_1516-S2-06_10

PeopleFu_1516-S2-06_11

PeopleFu_1516-S2-06_12

PeopleFu_1516-S2-06_13

PeopleFu_1516-S2-06_14

PeopleFu_1516-S2-06_15

Guarding Connect

PeopleFu_1516-S2-06_17

PeopleFu_1516-S2-06_18

PeopleFu_1516-S2-06_19

PeopleFu_1516-S2-06_20

PeopleFu_1516-S2-06_21

PeopleFu_1516-S2-06_22

PeopleFu_1516-S2-06_23เปิดใช้งานระบบคลาว ในเครื่องรุ่นนี้

 

PeopleFu_1516-S2-25_2

PeopleFu_1516-S2-25_4

PeopleFu_1516-S2-25_5

PeopleFu_1516-S2-25_6_resize

การตั้งค่าเชื่อมต่อ LAN

HIK-Connect-DVR-01

การเข้าตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ที่เว็บไซด์

HIK-Connect-DVR-02

ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมดูกล้อง iVMS-4200 รองรับระบบคลาว

iVMS-4200-Setup1

iVMS-4200-Setup2

iVMS-4200-Setup3

iVMS-4200-Setup4

iVMS-4200-Setup5

iVMS-4200-Setup6

iVMS-4200-Setup7

iVMS-4200-Setup8

iVMS-4200-Setup9

ตัวอย่างเป็นการเข้าดูระบบ P2P Cloud ถ้าทั่วไปหรือดูภายในให้ตั้งค่าแบบ IP นะครับ

iVMS-4200-Setup10

iVMS-4200-Setup11

iVMS-4200-Setup12

iVMS-4200-Setup13

ระบบ P2P Cloud จำเป็นต้องสมัครและล็อคอินตามที่ตั้งไว้นะครับ

iVMS-4200-Setup14

หลังล็อคอินแล้ว ระบบจะดึงรายการอุปกรณ์ในบันทึกมาให้ เพื่อดูออนไลน์

iVMS-4200-Setup15

iVMS-4200-Setup16

ขอบขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

การใช้งาน โปรแกรมดูกล้องวงจรปิด Hikvision iVMS

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

ตัวอย่าง การติดตั้งโปรแกรม iVMS-2000 iVMS-4000 สำหรับ Windows

ติดตั้ง iVMS-2000 For DVR NVR Hibrid

Download iVMS-2000

iVMS-2000-Setup1

iVMS-2000-Setup2

iVMS-2000-Setup3

iVMS-2000-Setup4

iVMS-2000-Setup5

iVMS-2000-Setup6

iVMS-2000-Setup7

iVMS-2000-Setup8

iVMS-2000-Setup9

iVMS-2000-Setup10

iVMS-2000-Setup11

iVMS-2000-Setup12

iVMS-2000-Setup13

iVMS-2000-Setup14

iVMS-2000-Setup15

iVMS-2000-Setup16

 

การติดตั้งโปรแกรม iVMS-4000 CMS -DVR CCTV

Download iVMS-4000

iVMS-4000-Setup1

iVMS-4000-Setup2

iVMS-4000-Setup3

iVMS-4000-Setup4

iVMS-4000-Setup5

iVMS-4000-Setup6

iVMS-4000-Setup7

iVMS-4000-Setup8

iVMS-4000-Setup9

iVMS-4000-Setup10

iVMS-4000-Setup11

iVMS-4000-Setup12

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง