เครื่องปริ้น Canon ไม่ทำงาน แจ้ง Error Code

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

สำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องปริ้น Canon ส่วนมากจะพบปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมทำงาน ไฟสายฟ้าติดเตือนบ้าง ไฟหมึกกระพริบบ้าง หน้าจอแสดงตัวเลขกระพริบ อะไรประมาณนี้ เนื้อหานี้ จะขออธิบายแนวทางและความหมายให้ได้ทราบกัน ว่าเกิดปัญหาจากส่วนไหนของเครื่องปริ้น…

*อ้างอิง ที่มา : https://computesupport.wordpress.com

เพิ่มเติม Error Codes Displayed on the LED : Link1 Link2 Link3

 

หน้าปัดเครื่องปริ้น จะแสดงตัวอักษรสลับตัวเลข ดังนี้

Canon Pixma MP Error Codes

1.Error Code E02 ( E,0,2 ) มีปัญหาเรื่อง กระดาษอาจหมด หรือใส่กระดาษแน่นเกินไป
2.Error Code E03 (E,0,3) มีปัญหาในส่วนของการฟีดกระดาษหรือกระดาษติด
3.Error Code E04 (E,0,4) ฟ้องในส่วนของตลับหมึก ให้เอาตลับหมึกออกมาทำความสะอาดที่แผงจรและใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับเสีย
4.Error Code E05 (E,0,5)The ฟ้องในส่วนของตลับหมึก นำตลับหมึกออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่ ถ้าไม่หายตลับอาจจะเสียต้องซื้อใหม่ หากเป็นตลับที่ต่อแท้งค์ให้เช็คที่การเจาะตลับช่องสีแดงว่าเจาะเยื้องจาก ตำแหน่งเดิมหรือไม่ เพราะถ้าเจาะที่ตำแหน่งสีจะทำให้มีปัญหาตอนปิดฝาแล้วทำให้แผงวงจรของตัวตลับ กับตัวเครื่องไม่สัมผัสกัน
5.Error Code E06 (E,0,6) ถาดช่องกระดาษด้านหน้าเครื่องปิดอยู่ ให้เปิดถาดกระดาษออก
6.Error Code E08 (E,0,8) แผ่นซับหมึกใกล้เต็ม กดปุ่ม Black หรือ Color เพื่อใช้งานต่อ
7.Error Code E12 (E,1,2) ให้ยกเลิกการพิมพ์ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่ลองพิมพ์อีกครั้ง หากไม่สามารถพิมพ์ได้ให้กด กลับสู้ค่าเริ่มต้นที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
8.Error Code E13 (E,1,3)ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
9.Error Code E15(E,1,5)ตลับหมึกไม่สามารถใช้งานได้ ตลับเสีย
10.Error Code E16 (E,1,6)ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลือได้ กดปุ่ม stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อ Reset Status ของหมึก
11.Error Code E17 (E,1,7) ถาดกระดาษด้านหน้าปิดอยู่ ให้เปิดและสั่งพิมพ์อีกครั้ง
13.Error Code E30 (E,3,0) ไม่สามารถตรวจขนาดกระดาษตามที่ผู้ใช้ตั้งค่า ให้ยกเลิกการพิมพ์และลองสั่งใหม่
14.Error Code E31 (E,3,1) เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสาย USB และลองสั่งพิมพ์ใหม่
15.Error Code E40 (E,4,0) ไม่สามารถอ่านข้อมูลตลับหมึกได้ นำตลับออกมาตรวจสอบลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
16.Error Code E50 (E,5,0) มีปัญหาที่ตัว Scaner
17.Error Code P02 (P,0,2)
เครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด ให้ตรวจสอบดังนี้
-ตรวจสอบว่ามีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในเครื่องหรือไม่
-ตรวจสอบสาย Encoder ว่าสกปรกหรือไม่
-การทำงานของชุดปั๊มว่าทำงานปกติหรือไม่
18.Error Code P03 (P,0,3) หน้าจอคอมพิวเตอร์ Error 6000 อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยเกิดจากตัวเช็คระยะและชุดฟีดรวมไปถึงระบบปั๊ม สิ่งที่เราต้องเช็คคือ
18.1.ชุดดึงกระดาษตรวจสอบว่ามีอะไรเข้าไปติดในช่องนั้นหรือไม่ อาจจะใช้กระดาษ A4 ที่แข็งใส่เข้าไปแล้วดันให้ออกมา และตรวจดูเซ็นเซอร์กระดาษที่อยู่ตรงกลางช่องดึงกระดาษว่าค้างหรือมีอะไรเข้า ไปติดหรือไม่
18.2.กลไกรกระดาษและชุดปั๊ม หากเครื่องใช้งานมานานแล้วหากจะเกิดจากกลไกรของปั๊มกับกระดาษทำงานผิดพลาด หรือไม่ได้จังหวะ ให้ลองถอดออกมาทำความสะอาดคราบน้ำหมึกแล้วใส่เข้าไปใหมส่วนมากจะหาย
18.3.ตัวเช็คระยะที่เป็นแผ่นฟิล์มใส่ตามแนวที่ชุดหัวพิมพ์วิ่งและอีกตัวก็เป็นแผ่นพลาสติกใส วงกลมด้านข้างเครื่อง
18.4.เมนบอร์ดทำงานผิดพลาดหรือเสีย จึงทำให้เช็คระยไม่ได้หรือรวนจากการใช้งานมานาน
19.Error Code P10 (P,1,0)
1. ถอดตลับออกจากตัวเครื่อง แล้วปิดเดครื่องพิมพ์
2. ทำความสะอาดที่แผงวงจรของตัวตลับ และทำความสะอาดแผงวงจรที่เครื่องพิมพ์ด้วย
3. เปิดเครื่องพิมพ์ให้เครื่องถามหาตลับ แล้วลองใส่ตลับกลับเข้าไป ดูว่าหายหรือไม่

20. Error Code P08 / 5200 (P,0,8) หัวพิมพ์ไม่มีหมึก หัวพิมพ์อุณภูมิร้อนเกิน

** Error P07 E08 **

– แสดงโค๊ดนี้ที่หน้าเครื่อง หมายถึง ค่าการล้างหัวพิมพ์ถึงค่ากำหนดที่ต้องตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง รีเซ็ตใหม่ เรียกสั้นๆว่า ซับหมึกเต็ม

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง