การติดตั้ง Windows Home Server 2011 SP1 Max 8GB RAM (WHS2011)

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

ตัวอย่างการติดตั้งนี้ ได้นำมาภาพประกอบมาจากการติดตั้ง Server ใช้งานจริงสำหรับ ปี 2012 ของผมผู้เขียน ซึ่งเนื้อหาในเรื่อง Home Server นี้ มีให้ได้ศึกษาน้อยมาก บางท่านอาจไม่เคยได้ยินเลยก็ว่าได้..

ผู้เขียนอาจจะบรรยายได้เล็กน้อย เพราะไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากนัก ขอนำเสนอให้ได้เป็นแนวนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในลำดับต่อๆไป..

เริ่มจากการเตรียมพร้อม

– แผ่นติดตั้ง : Windows Home Server 2011 SP1 64bit

– เครื่องที่จะทำการติดตั้ง (รองรับการประมวลผลแบบ 64 บิต)

 

การปรับแต่ง ตรวจเช็คบริการต่างๆ

 

การปรับแต่งเพิ่มเติม Roles และ Features

 

DashBoard แผงควบคุม Server

การเพิ่ม User

ระดับความปลอดภัย

การเพิ่ม แชร์โฟลเดอร์

การตั้งค่าแชร์แต่ละ User

 

การใช้งานหลัก ผ่านบราวเซอร์

 

ทำการเรียกตำแหน่งไซด์ ผ่านทางราวเซอร์ จะแสดงระบบลงชื่อเข้าใช้งาน ตัวอย่างเครื่องชื่อ server

หลังจากล๊อคอินตามบัญชีที่สร้างไว้ถูกต้อง จะเข้าสูการจัดการแฟ้มและไฟล์ผ่านบราวเซอร์ ตัวอย่างเป็นไดเร็กทรอรี่มาตรฐานซึ่งสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการ

การเข้าใช้ระบบรีโมทเดสท๊อปควบคุมเครื่องระยะไกลผ่านบราวเซอร์ ในตัวอย่างนี้แจ้งว่า สามารถทำงานบน IE เท่านั้น

มุมมองไฟล์ทั้งหมด โครงสร้างจะเหมือนในเวอร์ชั่น Windows Home Server 2003 ซึ่งใช้ได้ดีมากในเซอร์เวอร์ที่ปลดใช้งานไปแล้ว ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็มี..

เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์ ถ้าสิทธิ์ของผู้ใช้สามารถเขียนไฟล์ได้จะแสดง Uplaod เพื่อนำไฟล์มาวางใส่ได้

การใช้งานยังมีอีกมากซึ่งจะผสมกับความเป็นเซิร์ฟเวอร์ ที่มีชุดคำสั่งให้ได้เลือกใช้หลากหลาย

 

เนื้อหานี้อธิบายเพียงให้เห็นถึงโครงสร้างและขั้นตอนการติดตั้งพอสังเขป ไม่สามารถจะอธิบายละเอียดมาก เนื่องด้วยไม่ได้รู้ลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะผิด 555

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

Windows MultiPoint Server 2011?

Windows ตระกูลนี้ ออกแบบมาใช้งานสำหรับภายในองค์กรการศึกษาหรือระบบศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลแบบหลายผู้ใช้หลายหน้าจอแสดงผล ซึ่งทำให้ประหยัดค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมาก…

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.microsoft.com/thailand/windows/multipoint/default.aspx

คุณสมบัติโดยรวม คลิ๊กอ่านได้ที่  http://www.microsoft.com/thailand/windows/multipoint/learn-more.aspx

 

ที่นี้มาดูภาพตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน (ผู้เขียนได้ทำการทดสอบติดตั้งเพียงอย่างเดียว ส่วนอุปกรณ์และการใช้งานผู้เขียนไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการทดสอบ)

 

แสดงการเชื่อมต่อสายต่างๆ

 

 

 

 

 

 

มีข้อมูลเพิ่มเติม จะมาเล่าต่อนะครับ