รหัสข้อผิดพลาดสำหรับ Canon IP1300, IP1700, IP1200, IP1880, IP1980

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

รหัสข้อผิดพลาด สำหรับ Canon IP1300, IP1700, IP1200, IP1880, IP1980 ไฟส้ม เขียวกระพริบ

 

มีปัญหากับ Canon IP1300, IP1700, IP1200, IP1880, IP1980 เข้าสู่ระบบที่ดูเหมือนจะนำเพียงกระพริบ ต่อไปนี้บางปัญหาการแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ที่มีเครื่องหมายนำกระพริบ

3x ส้ม 1x สีเขียว

ปัญหา : ปัญหากับกลศาสตร์เครื่องพิมพ์ใด ๆ

การแก้ปัญหา : ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องพิมพ์จะดีกว่าถ้านำเครื่องพิมพ์ไปยังศูนย์บริการแคนนอน

4x ส้ม 1x สีเขียว

ปัญหาโช้คเครื่องพิมพ์เต็มรูปแบบ

การแก้ปัญหา : การตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้ generaltools resetter หรือซอฟแวร์ ถ้าไม่ได้ทำงานโดยใช้คู่มือการตั้งค่า เครื่องพิมพ์แต่ละคนมีชุดที่แตกต่างกันของการตั้งค่าการใช้

สีส้ม 5x 1x สีเขียว

ปัญหา : สีดำหรือปัญหาตลับหมึกสี

หมายเหตุ : ปัญหามักจะเกิดจากหลาย ๆ เรื่องเช่นข้อผิดพลาดชิป conector สกปรก ฯลฯ

7x ส้ม 1x สีเขียว

ปัญหา : สีดำหรือปัญหาตลับหมึกสี

หมายเหตุ : ปัญหามักจะเกิดจากหลาย ๆ เรื่องเช่นข้อผิดพลาดชิป conector สกปรก ฯลฯ

8x ส้ม 1x สีเขียว

ปัญหาโช้คเครื่องพิมพ์เต็ม (เสีย Pad หมึกเต็ม)

การแก้ปัญหา : การตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้ generaltools resetter หรือซอฟแวร์ ถ้าไม่ได้ทำงานโดยใช้คู่มือการตั้งค่า เครื่องพิมพ์แต่ละคนมีชุดที่แตกต่างกันของการตั้งค่าการใช้

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

ไฟ CAPLOCK NUMLOCK แสดงจุดเสียของเครื่อง HP COMPAQ

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

Identify the number of blinks or beeps

When there is a start-up problem and you see LED lights on the keyboard blink a few times (between 1 and 8 blinks), or hear a series of beep tones (between 1 and 6 tones), do the following actions. There is very little you can do to resolve blink or beep code messages until you contact an HP Support Agent or authorized HP Service center.

Recognize Blink Codes

With the development of the Extensible Firmware Interface (EFI) environment, the HP Pavilion and Compaq Presario notebook computers built in 2009 or later use blinking LEDS to identify hardware component reporting an error during startup. The codes are not valid for other models.

  1. Press the power button to turn on the computer, and look for blinking LED lights on the keyboard.

  2. Count the number of blinks in the sequence (between1 and 8 blinks).

    After the sequence of blinks or beeps, there is a pause for a few seconds, and the sequence is repeated (usually 3 or 4 times). The blink sequence can be repeated by pressing the power button again.

Recognize Beep Tone Codes

On older computer models, the startup hardware diagnostic tests used a series of tones (beeps) to identify the error codes. Blink codes and beep tone codes have a similar purpose but do not indicate the same error conditions. The meaning of the number of tones in a sequence and duration of the individual beep tones is specific to the individual models. There were fewer beep codes on older computers because there were fewer built-in diagnostics.

Get technical assistance

When you see blinking LEDs or hear beep tones, you should contact HP for technical assistance. Report the number of LED blinks, or the number and duration of the beep tones, and the model or product name of your computer. The Support Agent can help you troubleshoot the startup problem.

Table of Sample Blink Codes

The following table illustrates the meaning of blink codes used on some notebooks with EFI environment. The blink or beep codes on your computer may have different meanings. When you contact HP for support, the agent needs to know the model of your computer and may ask you about blinking LEDs or beeping tones to help troubleshoot a startup problem.

Meaning of Sample Blink Codes for some EFI Notebooks
Number of Blinks or Beeps
Location of Blinking LEDs
Component Being Checked
Error Condition
Continuous glow
Battery power LED
Battery
The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
1
Caps Lock/Num Lock
CPU
CPU not functional
2
Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS corruption failure
3
Caps Lock/Num Lock
Memory
Module error not functional
4
Caps Lock/Num Lock
Graphics
Graphics controller not functional
5
Caps Lock/Num Lock
System board
General system board failure
6
Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS authentication failure
Continuous blink
AC power adapter LED
Power adapter
Insufficient power

ที่มา: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01732674

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง