ตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi ด้วย Windows 8

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

 

W8-Wifi-Connect-01

เลือกสัญญาณที่จะเชื่อมต่อ

สัญญาณบางรุ่นจะมีรหัสกล่องและรหัสที่ตั้งไว้ ดังตัวอย่างการเชื่อมต่อจะให้เลือกใส่รหัสกล่อง

W8-Wifi-Connect-02

กรณีใสรหัสไม่ตรงกล่องหรือไม่ทราบให้เปลี่ยนใช้รหัสที่ตั้งไว้แทน

W8-Wifi-Connect-03ป้อนรหัสWiFiที่ตั้งไว้

W8-Wifi-Connect-04

เมื่อเชื่อมต่อได้ จะมีกรอบโต้ตอบ ให้เลือกตัวเลือกล่างสำหรับใช้งานแชร์ไฟล์

W8-Wifi-Connect-05เชื่อมต่อแล้ว

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์