ไฟกระพริบหน้าเครื่อง Canon MG3570 แจ้งสถานะ ?

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

เครื่องปริ้น Canon รุ่นที่ไม่มี LED ตัวเลข จะแสดงข้อผิดพลาดโดยกระพริบไฟ LED แทน

Canon-mg3570 Canon-mg3570-Panel

มาดูสถานะไฟหน้าเครื่อง Canon MG3570 กันบ้างน่ะ ว่าเกิดจากอะไร

Two flashes (ไฟกระพริบ 2 ครั้ง) Machine is out of paper or paper does not feed.(เครื่องไม่มีกระดาษ)
Three flashes (ไฟกระพริบ 3 ครั้ง) Paper jam. (กระดาษติดในตัวเครื่อง)
Four flashes(ไฟกระพริบ 4 ครั้ง) The cartridge is not installed properly.(ตลับหมึก ไม่ได้ติดตั้ง อย่างถูกต้อง)


Five flashes(ไฟกระพริบ 5 ครั้ง) The cartridge is not installed properly.(ตลับหมึก ไม่ได้ติดตั้ง อย่างถูกต้อง)


Seven flashes (ไฟกระพริบ 7 ครั้ง)The cartridge is not installed in the correct position.(ตลับหมึก ไม่ได้ติดตั้ง ใน ตำแหน่งที่ถูกต้อง)


Eight flashes(ไฟกระพริบ 8 ครั้ง) Ink absorber is almost full.(ฟองน้ำซับหมึก ใกล้เต็ม)


Thirteen flashes (ไฟกระพริบ 13 ครั้ง) The remaining ink level cannot be detected.(ระดับหมึก ที่เหลืออยู่ ไม่สามารถตรวจพบ)


Fourteen flashes (ไฟกระพริบ 14 ครั้ง)The cartridge cannot be recognised.ตลับหมึก ไม่สามารถ ได้รับการยอมรับ


Fifteen flashes (ไฟกระพริบ 15 ครั้ง)The cartridge cannot be recognised.(ตลับหมึก ไม่สามารถ ได้รับการยอมรับ)


Sixteen flashes(ไฟกระพริบ 16 ครั้ง) The ink has run out. (หมึก หมด)

ขอบคุณที่มา

สถานะไฟหน้าเครื่อง Canon MG3570

การตั้งค่าใช้งาน DVR PeopleFu MHD 5608 AHD+Analog+P2P

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

การตั้งค่าใช้งาน DVR PeopleFu MHD 5608 AHD+Analog+P2P

โหลด APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.atvcloud&hl=th

https://itunes.apple.com/th/app/atv-ahd/id919048886?l=th&mt=8

รุ่นใหม่สุด เทคโนโลยี 3 อิน 1 รองรับกล้อง 3 ระบบในเครื่องบันทึกตัวเดียว..

MHD-5608

MHD-5608-22

หน้าเมนูในเครื่องบันทึก

 

MHD5608_22

MHD5608_23

เมื่อเปิดเครื่อง จะมีแถบสีเริ่มบู๊ตระบบ

MHD5608_20

MHD5608_21

MHD5608_01

MHD5608_02

MHD5608_03

MHD5608_04

MHD5608_05

MHD5608_06

MHD5608_07

 

MHD5608_09

MHD5608_10

MHD5608_11

MHD5608_12

MHD5608_13

MHD5608_14

MHD5608_15

MHD5608_16

MHD5608_17

MHD5608_18

MHD5608_19

การเปิดเล่นย้อนหลัง

เลือกวันที่ที่ต้องการ ระบบจะค้นหาให้แล้วเลือกเวลา ที่จะดูแถบด้านล่าง

MHD5608_08

โปรแกรม CMS CMS2000 สำหรับดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค

 

MHD-5608-01

MHD-5608-02

MHD-5608-03

MHD-5608-04

MHD-5608-05

MHD-5608-06

MHD-5608-07

MHD-5608-08

MHD-5608-09

MHD-5608-10

MHD-5608-11

MHD-5608-12

MHD-5608-13

 

MHD-5608-14

MHD-5608-15

MHD-5608-16

MHD-5608-17

MHD-5608-18

MHD-5608-19

MHD-5608-20

MHD-5608-21

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง