ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-J430W ผ่าน Wireless (WiFi)

สำหรับผู้ใช้ระดับกลาง

ตัวอย่างการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-J430Wและรุ่นใกล้เคียง

ลำดับแรกให้ทำการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเข้ากับสัญญาณไวไฟก่อน

1. กดปุ่มเมนู 1 ครั้ง

2. เลื่อนลูกศรลงล่างจนถึงเมนู Network กดปุ่ม OK

3. เลื่อนลูกศรลงจนถึงเมนู Setup Wizard กดปุ่ม OK

4. หน้าจอจะขึ้นข้อความ Searching SSID (ค้นหาสัญญาณไวไฟ)

5. เมื่อค้นหาจะแสดงรายการไวไฟที่พบ ให้เลือกไวไฟที่ต้องการใช้ (ต้องใช้สัญญาณเดียวกันกับเครื่องที่ติดตั้ง)

6. เมื่อเลือกไวไฟแล้วกด OK จะขึ้นกรอบให้ป้อนรหัสผ่านของไวไฟ ก็ให้ป้อนดังนี้

6.1 พิมพ์ปุ่มชุดตัวเลขจนกว่าจะได้ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการในหลักนั้นๆ ทีละหลัก

6.2 เมื่อต้องการเลื่อนไปยังหลักถัดไปให้กดปุ่มลูกศรขวามือเพื่อเลื่อนและป้อนตามลำดับ

6.3 เมื่อป้อนครบแล้วกดปุ่ม OK

7. หน้าจอขึ้น Apply Setting? ให้กดปุ่มหมายเลข 1 เพื่อยืนยัน

8. หน้าจอขึ้น Connecting WLAN (กำลังเชื่อมต่อไวไฟ)

9. หน้าจอขึ้น Connected Press OK (เชื่อมต่อไวไฟสำเร็จ)

10. เครื่องปริ้นจะปริ้นเอกสารการตั้งค่าเชื่อมต่อมา 1 แผ่นเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวเครื่องปริ้น

ดาวน์โหลดได้เวอร์ http://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=th&lang=th&content=dl

ลำดับต่อมา การลงไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Brother ให้ทำตามตัวอย่างนี้ได้เลย

คลิ๊กที่รูป เพื่อเลื่อนดูแต่ละขั้นตอนได้เลย

Setup-Brother-j430W-01

Setup-Brother-j430W-02

Setup-Brother-j430W-03

Setup-Brother-j430W-04

Setup-Brother-j430W-05

 

ค้นหาพบรายการปริ้นเตอร์ก็จะสามารถติดตั้งไดร์เวอร์ได้

Setup-Brother-j430W-06

Setup-Brother-j430W-07

Setup-Brother-j430W-08

Setup-Brother-j430W-09

Setup-Brother-j430W-10

Setup-Brother-j430W-11

Setup-Brother-j430W-12

เช็ครายการปริ้นเตอร์ มีเข้ามาแล้วหรือไม่

Setup-Brother-j430W-13

มีแล้วใหทดสอบปริ้น โดยคลิ๊ขวาที่ตัวรูปเครื่องปริ้น ตามตัวอย่าง

Setup-Brother-j430W-14

Setup-Brother-j430W-15

เมื่อทดสอบปริ้นแล้ว เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้ก็ถือว่าการติดตั้งนี้สมบูรณ์

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

 

 

เปิดไฟล์ Excel ไม่ได้ แจ้งข้อความเตือน There was a problem sending the command to the program

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
อาการ
เปิดไฟล์ Excel ไม่ได้ แจ้งข้อความเตือน There was a problem sending the command to the program

Excel-Problem-sending-the-command

แนวทางการแก้ไข มีดังนี้

 

Excel-Problem-sending-the-command-Fix

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง