การติดตั้งและใช้งานแอร์การ์ด HUAWEI E173 ระบบ 3G 7.2Mbps

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

การซื้อแอร์การ์ดมาเพื่อเล่นเน็ต บางครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอนการติดตั้งและการเริ่มใช้งานอย่างถูกต้อง เนื้อหานี้จะแนะนำการติดตั้งและการเรียกใช้งานครั้งแรกของแอร์การ์ด ระบบ 3จี ความเร็วสูงสุด 7.2Mbps รุ่น HUAWEI_E173

เริ่มจาก เสียบอุปกรณ์เข้าไปยังพอร์ตยูเอสบี ระบบวินโดว์จะเริ่มติดตั้งไดร์แบบเสียบถอดได้ให้อัตโนมัติ เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีไดร์แสดงเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับแอร์การ์ด

เข้าไดร์แอร์การ์ด (ตัวอย่างไดร์ F: ) ดับเบิ้ลคลิ๊ก AUTORUN เพื่อเริ่มติดตั้ง

คลิ๊ก Next

คลิ๊ก I Agree

คลิ๊ก Next

คลิ๊ก Next

รอสักครู่

คลิ๊ก Finish โปรแกรมแอร์การ์ดติดตั้งสำเร็จแล้ว

สถานะการติดตั้งไดร์เวอร์ลงในระบบให้กับอุปกรณ์แอร์การ์ด รอสักครู่

กรอบแจ้งเตือนการใส่ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง หรือยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด ปิดโปรแกรมแล้วตรวจเช็คอีกครั้ง

ใส่ซิมการ์ดถูกต้องและอุปกรณ์พร้อมใช้งานจะแสดงชื่อเครือข่าย

กรอบข้อความเตือนซิมการ์ดยังไม่ได้ลงทะเบียน You can’t connect before register an available network ให้ทำการลงทะเบียนซิมการ์ดก่อน ตามขั้นตอนที่แจ้งในซิมนั้นๆ

ตัวอย่างค่าย Datc ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ (คู่มือแจ้งไว้อย่างนั้น แล้วไม่มีเน็ตจะลงทะเบียนยังไง หมายความว่าซื้อแล้วเล่นไม่ได้หรืออย่างไร อันนี้ยังไม่มีคำตอบให้นะครับ ไว้จะลองถาม Dtac อีกครั้ง AIS ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บเช่นกัน )

เมื่อทำตามขั้นตอนแล้ว จะมี SMS แจ้งเริ่มใช้งานได้แล้ว ในเมนูข้อความของโปรแกรมแอร์การ์ด

ข้อความเตือน การเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ลองทำการรีบู๊ตเครื่องใหม่ และเชื่อมต่ออีกครั้ง…

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

ข้อความ Error ต่างๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ตัวอย่างต่อไปนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้อ้างอิงสำหรับการแจ้งปัญหาและการตรวจซ่อมได้ตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทีมช่างได้รับทราบปัญหาก่อนการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเปิดเครื่องพบข้อความ POST Startup Error (s) และไม่บู๊ตเข้าวินโดว์

 

จอฟ้า STOP: 0X000000FC

 

จอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT-VOLUME STOP:0X000000ED พาติชั่นไดร์วินโดว์เสียหาย

DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ไม่พบแฟ้มบู๊ตหรือฮาร์ดดิส

one of your disks need to be checked for consistency

File record segment (Number) is unreadable

ไม่สามารถลบไฟล์ที่ต้องการได้ Error Deleting File or Folder ,Cannot Delete xxxx : Access is denied.

ไม่สามารถเข้าโฟล์เดอร์ที่ต้องการได้ Access is denied.

ไฟล์ชั่วคราวที่เกิดจากไวรัสสร้างขึ้น ใน c:Documents and SettingsuserLocal SettingsTemp

การแจ้งเตือนไวรัสของโปรแกรม Avast

การแจ้งเตือนใน Security Center –> Virus Protection NOT FOUND

AntiVirus 2008 โปรแกรมแอนตี้ไวรัสหลอกลวง จะติดตั้งในโฟลเดอร์ชื่อแปลกๆ

AntiVirus 2009 โปรแกรมแอนตี้ไวรัสหลอกลวง (จะมีใหม่ออกมาหลอกเรื่อยๆตามปีปัจจุบัน)

lsass.exe – Application Error

เกิดข้อผิดพลาดกับฟังก์ชั่นของ Firewall (Error Code = 200) –>ให้ยกเลิกบล๊อคโปรแกรมนี้ในไฟล์วอล

Windows Security Alert หมายถึง โปรแกรมที่คุณกำลังเปิดอยู่นั้นมีฟังก์ชั่นเรียกข้อมูลจากภายนอก(เว็บ) อาจมีผลต่อภัยคุกคามของเครื่องได้ ตัวอย่างเป็นเกม Audition ซึ่งให้คลิ๊ก Unblock เพื่อทำการอัปเดตแพทเกมต่างๆ ส่วนกรณีโปรแกรมไม่ทราบหรือไม่รู้จักให้เลือก Keep Blocking เพื่อตัดการเชื่อมต่อ

Auto Update โล่สีเหลืองแสดงการอัปเดตระบบวินโดว์อัตโนมัติ

บางครั้งเมื่อการติดตั้งรายการอัปเดตเสร็จแล้วจะต้องรีบูีตเครื่องใหม่ด้วย

 

Error copying file or folder –> คัดลอกไฟล์ขนาดใหญ่ไม่ได้

Cannot copy xxxx : There is enough free disk space.

แสดง Disk Cleanup

Camfrog connection error

FTP Folder Error

CSRCS.exe Windows canot find ‘CSRCS.exe’…

Change Regional Option : Setup was unable to install the chosen locale.

 

Active Internet Connection Required

Connect to (Computer Name) With Account Login

(Computer Name) is not accessible.

Services Error 126 : The specified module could not be found.

Eset V2 Theat Found!

Windows Script Host

Data Execution Prevention – Microsoft Windows

Windows – Delayed Write Failed

 

การเรียกใช้งานคำสั้งบางรายการไม่สำเร็จ BAD_POOL_CALLER STOP: 0x000000C2

แจ้งไม่พบตลับหมึก/ตลับหมึกเสีย CANON IP1880 An ink cartridge is not install..

เครื่องแจ้งเครื่องทำงานผิดพลาด CANON MP145 Service error 5100

 

เปิดงานExelไม่ได้แจ้งไม่พบแฟ้มที่ตำแหน่งที่เปิด Windows cannot find..

พาติชั่นเสียหรือฮาร์ดดิสเสื่อม เข้าไดร์ไม่ได้ Drive:is not accessible