ติดตั้งโปรแกรม Intergraph CAESAR II 2013 R1

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและการออกแบบท่อระดับโลก
เยี่มชมเว็บไซด์ http://www.intergraph.com/products/ppm/caesarii/

ขั้นตอนติดตั้งอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับ จำเป็นต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งนะครับ

 

CAESAR-2013R1-01

CAESAR-2013R1-02

CAESAR-2013R1-03

CAESAR-2013R1-04

CAESAR-2013R1-06

CAESAR-2013R1-07

CAESAR-2013R1-08

CAESAR-2013R1-09

CAESAR-2013R1-10

CAESAR-2013R1-11

CAESAR-2013R1-12

CAESAR-2013R1-13

CAESAR-2013R1-14

โปรแกรมจัดการ License จำเป็นต้องลงคู่กันกับโปรแกรมหลัก

SmartPlantLicenseManager-01

SmartPlantLicenseManager-02

SmartPlantLicenseManager-03

SmartPlantLicenseManager-04

SmartPlantLicenseManager-05

SmartPlantLicenseManager-06

SmartPlantLicenseManager-07

SmartPlantLicenseManager-08

SmartPlantLicenseManager-09

SmartPlantLicenseManager-09-1

ขั้นตอนการปรับแต่ง License

SmartPlantLicenseManager-09-2

SmartPlantLicenseManager-09-8

SmartPlantLicenseManager-10

SmartPlantLicenseManager-11

SmartPlantLicenseManager-12

SmartPlantLicenseManager-13

การติดตั้งจริง บางขั้นตอนจะไม่ได้นำมาแสดงนะครับ.

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

 

ติดตั้ง Siemens NX 10 CAD|CAM|CAE|CFD : Siemens PLM Software

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

 

Siemens NX 10 CAD|CAM|CAE|CFD : Siemens PLM Software

โปรแกรมนี้คืออะไร ใช้ทำอะไร

อ้างอิงที่มา http://www.dtm-thailand.com/product.php?id=11

โปรแกรม CAD/CAM/CAE Hi-end ระดับโลก จาก SIEMENS ที่รวม Solutions สมบูรณ์แบบของ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่งานออกแบบ งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม งานด้านออกแบบ เครื่องมือ (Tooling) จนไปถึง การสร้างทางเดินของเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องจักร CNC โดย ตัวโปรแกรม ได้รับการยอมรับ และความนิยมในการใช้งานมายาวนานและต่อเนื่อง ทั่วโลก รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ของไทย เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดค่าใช้จ่าย และ ช่วยในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ

NX CAD เครื่องมือช่วยในการออกแบบสามมิติ (3D Modeling) และงานเขียนแบบ (Drafting)
ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว

NX CAM เครื่องมือช่วยผลิต เพื่อตัดขึ้นรูปชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 2-5 axis Milling, Turning, Multifunction Machine, Mill-Turn และ Wire Cut รวมถึงรองรับการทำงานสำหรับ High speed machining

NX CAE ช่วยวิเคราะห์และแก้ปํญหาทางด้านวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น การจำลองการเคลื่อนที่ของกลไกเครื่องจักร (Motion), การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), ความแข็งแรงของชิ้นงาน (Stress analysis) เป็นต้น

NX TOOLING เครื่องมือพิเศษช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นงาน สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบได้แก่ แม่พิมพ์พลาสติก, แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น 

การติดตั้งโปรแกรมชุดนี้ จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Java ด้วยไม่งั้นจะติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ (ใช้เวอร์ชั่น7นะครับ)

Siemens-PLM-NX10-01

 

ติดตั้ง PLMLicenseServer เพื่อจัดการ License

Siemens-PLM-NX10-02

Siemens-PLM-NX10-03

 

โหลดไฟล์ License (ถ้ามี)

Siemens-PLM-NX10-04

Siemens-PLM-NX10-05

Siemens-PLM-NX10-06

Siemens-PLM-NX10-07

Siemens-PLM-NX10-08

 

ติดตั้งโปรแกรม NX 10 Product Engineering Software Accelerates Development

Siemens-PLM-NX10-09

Siemens-PLM-NX10-10

Siemens-PLM-NX10-11

Siemens-PLM-NX10-12

 

ชื่อ Server ส่วนมากจะแสดงตามชื่อ Computer Name

Siemens-PLM-NX10-13

Siemens-PLM-NX10-14

Siemens-PLM-NX10-15

Siemens-PLM-NX10-16

Siemens-PLM-NX10-17

 

ติดตั้งสำเร็จ

ขั้นตอนอื่นๆ สำหรับปรับแต่ง

Siemens-PLM-NX10-18

Siemens-PLM-NX10-19

 

ปัญหาที่มักพบ

NX License Error: Cannot connect to license server system. The server(Imgrd) has not been started yet, or UGS_LICENSE_SERVER is set to the wrong port@ host. [-15}

Siemens-PLM-NX10-20

Siemens-PLM-NX10-21

 

เปิดโปรแกรมได้ อาจจะพบการแจ้งเตือน Windows Firewall ให้เลือกตามตัวอย่าง

Siemens-PLM-NX10-22

 

หน้าตาของโปรแกรม

Siemens-PLM-NX10-23

 

 

 

Siemens-PLM-NX10-27

การแก้ไขปัญหา ไม่พบไฟล์ License

– ลอง Stop/Start Service

– ลองโหลดไฟล์ License ใหม่

Siemens-PLM-NX10-24

 

แก้ไขปัญหาติดต่อ Server ไม่ได้

 

Siemens-PLM-NX10-26

 

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง