สร้างแผ่น ESET SysRescue CD /USB/ISO สำหรับบู๊ตสแกนไวรัส

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

ตัวอย่างการทำแผ่นบู๊ตกำจัดไวรัส เพื่อให้ทีมช่างได้ใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานประจำร้าน

สร้างแผ่น ESET SysRescue CD /USB/ISO สำหรับบู๊ตสแกนไวรัส

อ้างอิง

http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2889

http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2482

 

เริ่ม

เตรียมความพร้อมก่อน ด้วยการติดตั้ง Windows AIK เพื่อใช้งานสร้างแผ่นบู๊ต คล้ายกับการสร้างแผ่นบู๊ต Windows 7 นะครับ

เปิดโปรแกรม ESET –> Tool–>Create Recue CD

ESET SYSRESCUE-00

 

ESET SYSRESCUE-01

เลือกประเภท ตัวอย่างจัดทำเป็นไฟล์ ISO ไว้

ESET SYSRESCUE-02

 

ESET SYSRESCUE-03

กรณียังไม่ได้เลือก ตัวโปรแกรมติดตั้งจะแสดง Error ” Sysrescue Select MSI filedoes not exist

ESET SYSRESCUE-04

 

คลิ๊ก Change..

ESET SYSRESCUE-05

เลือกไฟล์ติดตั้งที่เก็บไว้ เวอร์ชั่น4

ESET SYSRESCUE-06

 

ESET SYSRESCUE-07เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก Create

ESET SYSRESCUE-08

 

ESET SYSRESCUE-09

 

ESET SYSRESCUE-10

เสร็จแล้ว

ESET SYSRESCUE-11

ไฟล์ ISO สามารถไรน์ลงซีดี ใช้งานตามสะดวกได้เลย

*กรณีแผ่นขาดการอัปเดตนานก็จัดทำใหม่นะครับ…

ESET SYSRESCUE-12

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

แก้ไข hdd password system password entry failed system disabled

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

การแก้ไข รีเซ็ต ปัญหาไบออสล๊อค

system password entry failed

system password entry failed system disabled

system password entry failed system disabled samsung

hdd password entry failed system disabled

Samsung-bios-password-lock

ปัญหานี้อาจเกิดจากลืมรหัสที่ตั้งไว้ สามารถนำเครื่องเข้าแก้ไขได้ที่ศูนย์บริการนะครับ จากเครื่องตัวอย่าง Samsung Series9 UltraBook ไม่สามารถรีเซ็ตโดยแบตเตอรี่ไบออสได้

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์