การถอด HDD เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดมาดูไฟล์ย้อนหลัง

โครงสร้าง พาติชั่นของ HardDisk DVR-CCTV รุ่นหนึ่ง