การติดตั้ง ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 FULL 32/64บิต

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

เนื้อหานี้ เป็นตัวอย่างการติดตั้ง Eset Nod32 Antivirus 5.0.94.7 สำหรับพีซีและโน๊ตบุ๊คทั่วไป

ตัวอย่างได้ทดลองติดตั้งบน Windows 8 64bit ขั้นตอนเหมือนในรุ่น 32bit

ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ติดดั้ง เมื่อเรียกหน้าติดตั้งขึ้นมาแล้วให้คลิ๊ก ถัดไป

ติ๊กตามตัวอย่างและคลิ๊ก ถัดไป

ติ๊กตามตัวอย่าง คลิ๊ก ถัดไป

คลิ๊ก ถัดไป

เลือกตามตัวอย่าง คลิ๊ก ถัดไป

คลิ๊ก ติดตั้ง

รอสักครู่

คลิ๊ก สิ้นสุด

เมื่อติดตั้งเสร็จ โปรแกรมจะยังไม่สามารถอัปเดตได้ เนื่องจากไม่มีรหัสลงทะเบียนการอัปเดต แต่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสจะยังสามารถทำงานป้องกันไวรัสให้ เพียงแต่ไม่ทันสมัยเท่านั้น

ลำดับการอัปเดต เมื่อมีรหัสหรือได้ซื้อรหัสมาแล้ว

เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมีกรอบโต้ตอบการลงทะเบียนโปรแรกมเพื่ออัปเดตฐานข้อมูล ปกติจะมีอายุ 1 ปีหลังจากซื้อและเริ่มใช้งาน คลิ๊ก ถัดไป

กรอกข้อมูลที่มีอยู่ลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน

เมื่อกรอกถูกต้องแล้ว คลิ๊ก เปิดใช้งาน

กรณีกรอกผิด หรือยังไม่ได้กรอกข้อมูล บานหน้าต่างโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป

การอัปเดต และการตรวจเช็คเวอร์ชั่นในฐานข้อมูลว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยหรือยัง

เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิ๊กขวา ตรงรูปตาบริเวณแถบบอกวันเวลา มุมขวาล่าง หรือใน All Programs—> Eset—>Eset NOD32 Antivirus.

คลิ๊กหมวด อัปเดต ทางด้านซ้ายมือ และเมื่อเข้าในหมวดอัปเดตแล้ว ให้คลิ๊ก อัปเดตฐานข้อมูลไวรัสปัจจุบัน

การเปิดใช้งานผลิตภณฑ์ สถานะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว หมายถึงโปรแกรมสามารถอัปเดตและตรวจจับไวรัสได้

ใบอนุญาติใช้ได้ถึง หมายถึง วันที่เหลือในการใช้งานโปรแกรมและการอัปเดตไวรัส ถ้าหมดอายุโปรแกรมจะหยุดทำงาน ไม่ป้องกันไวรัสและอัปเดตไม่ได้ ฉะนั้นอย่าปล่อยให้หมดอายุเพราะโปรแกรมจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย

กรอบแสดงการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น xxxx วันที่ (xxxxxxxx)

*** ส่วนที่ใช้เวอร์ชั่นที่ลงท้ายด้วย Free Edition แนะนำให้ปรับปรุงเปลี่ยนใหม่นะครับ มันกันอะไรไม่ได้หรอกครับ ลงมาประดับเครื่องให้รู้ว่ามีเท่านั้นเองนะครับ ***

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

 

 

 

การปรับแต่งและใช้งาน Dell Bluetooth 365 New!

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

Dell Bluetooth 365 Acer Bluetooth SAMSUNG Bluetooth For Windows 7

เนื้อหานี้ จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานบลูธูทรุ่นนี้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ

ตรวจเช็คสถานะบลูธูทได้เปิดใช้งานอยู่จะแสดงสัญลักษณ์บลูธูทปรากฏอยู่…(อาจอยู่ในโหมดซ่อน)

คลิ๊กสามเหลี่ยมเล็กๆ ถัดจากปุ่ม EN จะแสดงไอค่อนที่ซ่อนอยู่ในแถบสถานะ

คลิ๊กขวา ไอค่อนบลูธูท เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

 

Open Setting –> การตั้งค่าบลูธูท ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไร

Add a Device จะค้นหาอุปกรณ์

Show Bluetooth Devices เปิดแสดงรายการอุปกรณ์บลูธูทที่ติดต่อแล้วและตรวจพบ

**แนะนำ Add a Device ให้เริ่มใช้งานด้วยเมนูนี้นะครับ**

เริ่มจับคู่กับอุปกรณ์/มือถือ ใส่รหัสฝั่งอุปกรณ์/มือถือให้ถูกต้อง

**บางอุปกรณ์สามารถใช้งานเชื่อมต่อได้เลยหลังยอมรับการจับคู่แล้ว**

กรณีไม่มีการจับคู่แสดงที่โทรศัพท์/อุปกรณ์ให้ลองอีกครั้ง

กรณีไม่ทำรายการในเวลาที่กำหนด จะแสดงข้อความแนะนำให้ลองใหม่อีกครั้ง

การจับคู่สำเร็จ เริ่มติดตั้งบริการที่มีในอุปกรณ์/มือถือ เครื่องนั้นๆ

ตรวจสอบการติดตั้งบริการต่างๆ ว่าครบสมบูรณ์หรือไม่

บริการทั้งหมดที่ใช้ได้บนอุปกรณ์/มือถือ เครื่องนี้ (ดับเบิ้ลคลิ๊กในรายการที่จับคู่สำเร็จแล้ว)

แสดงการติดตั้งโมเด็มบลูธูท ในรายการอุปกรณ์

* คลิ๊กขวา ไอค่อน My Computer เลือก Properties คลิ๊กเมนูด้านซ้าย Device Manager *

กรอบแสดงการใช้งานบลูธูทไม่ตอบสนอง จะถูกหยุดและปิดโปรแกรม

เริ่มการใช้งานโมเด็มผ่านบลูธูท คลิ๊กที่ Connect ดังรูป

** อุปกรณ์ที่สนับสนุนจะสามารถเรียกใช้เมนูนี้ได้ ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่มีสนับสนุนโมเด็มผ่านบลูธูทจะไม่แสดงตัวเลือกนี้นะครับ**

หน้าต่างสำหรับสั่งเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย คลิ๊ก Dial

แสดงอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อที่เพิ่มเข้ามา

 

กำลังเชื่อมต่อ

แสดงการเชื่อมต่อผิดพลาด ให้ทำการลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 

การเชื่อมต่อสำเร็จ สามารถเปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

สถานะการเชื่อมต่อใน Windows7

การเชื่อมต่อที่ใช้งาน

คลิ๊กดูสถานะของการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อด้วยความเร็ว 115.2 Kbps

การปรับแต่งค่าโมเด็ม

ต้องการดูและเปลี่ยนค่าคลิ๊ก Change settings

กรอบแสดงตัวเลือกใช้งานเครื่อข่ายหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จในครั้งแรก ให้คลิ๊กเลือกใช้ Public network

การถอนอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ออก คลิ๊กที่อุปกรณ์/มือถือ เลือก Remove device

ดำเนินการถอนอุปกรณ์นั้นออก

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์