ปริ้นงาน Word แล้วรูปภาพพื้นหลังในเอกสารไม่พิมพ์ออกมาให้

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ปัญหานี้ผู้ใช้หลายคนอาจพบเจอ เมื่อดูตัวอย่างเอกสารที่จัดทำไว้ มีภาพครบสมบูรณ์ แต่พอปริ้นออกมา ภาพที่แทรก ใส่ไว้ ไม่ถูกพิมพ์ออกมา

โดยปกติแล้ว ค่าเริ่มต้นของ Microsoft Office จะตั้งค่าไว้เป็นการพิมพ์แบบไม่มีพื้นหลัง ถ้ากรณีต้องการพิมพ์เอกสารออกมา พร้อมพื้นหลัง ให้ปรับแต่งตามนี้

 

 

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

 

 

Windows Server 8 / Windows Server 2012 Build8400 64BIT

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

 

การติดตั้ง Windows Server 2012 Release Candidate Overview

 

การปรับแต่งใช้งาน

แสดงรายละเอียดรุ่นของวินโดว์ และการ Activate

Start Menu

 

Server Manager

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มบริการต่างๆ ให้กับ Server

 

 

 

 

 

รายการที่เลือกติดตั้งไว้

ส่วนบริการเว็บ ใช้ IIS 8

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์