Microsoft Windows Server 8 Beta 64BIT Build 8250

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

เนื้อหานี้ จะอธิบายถึงรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนใหม่ของ Windows Server 8 มีโครงสร้างคล้ายกับ Windows 8

** การติดตั้งไม่บังคับสเปคเครื่องในการติดตั้ง สามารถทดสอบในสเปคไม่ต้องสูงมากได้ **

หลังจากล๊อคอินเข้ามาแล้ว มีกรอบ Windows Error Report… คลิ๊ก Accept

ได้ปรับรูปแบบการตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมด

การตั้งค่าใน Local Server

การเพิ่ม-ลด บริการต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์

Role ที่มีให้เลือกในใน Server 8

มุมมอง Add Services

เมนู จัดการ

เมนู เครื่องมือ

Strat Menu แบบ Windows 8

Apps ที่มีมาให้ในระบบ

การตั้งค่า คีย์บอร์ดภาษาไทย

ใช้ IE 10 มากับระบบ

ยังมีอะไรอีกหลายอย่าง ให้เรียนรู้ซึ่งไว้จะนำมาอธิบาย ยามว่างๆ…

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

การติดตั้ง Windows Server 8 Beta 64bit Build 8250

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

เนื้อหานี้ เป็นการนำตัวอย่างการติดตั้ง Windows Server 8 Beta ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ทดสอบมา 1 รุ่นแล้ว คือ Windows Server 8 M3 Build 7959 64 BIT

มีอะไรใหม่ ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บผู้ผลิต http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/v8-default.aspx

ตัวอย่างการติดตั้ง

เตรียมแผ่นติดตั้งให้พร้อม

เครื่องสำหรับทดสอบติดตั้ง

เริ่มบู๊ตแผ่นติดตั้ง

Enter เพื่อเริ่มติดตั้ง

โหลดไฟล์ติดตั้ง

หน้าบู๊ตระบบ

เลือกภาษาที่ใช้

ติดตั้ง

กำลังเริ่มติดตั้ง

ทดสอบติดตั้ง ตัวเลือกบนก่อน

ติ๊กยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เลือกติดตั้งตัวเลือกล่าง

ติดตั้ง

สร้างรหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการ

ตัวเลือกแรก จะสิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ อาจจะด้วยเครื่องทดสอบไม่พร้อมหรือระบบยังไม่สมบูรณ์ ผู้เขียนยังไม่มีข้อมูล

หน้าล๊อคอิน และ ปิดเครื่อง

ต่อมาเป็นการทดสอบติดตั้งในโหมดที่ 2 (Server with GUI)

ป้อนรหัสที่ต้องการ

เสร็จสิ้นการปรับแต่งติดตั้ง โหลดเข้าสู่ Desktop

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์