การตั้งค่าปุ่ม Fn+F1-F12 โน๊ตบุ๊ค HP/COMPAQ

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

 

กลุ่มผู้ใช้โน๊ตบุ๊ค HP/COMPAQ บางรุ่นทางผู้ผลิตได้ปรับปุ่ม F1-F12 เป็นปุ่มฟังก์ชั่นปรับแต่งเครื่อง ทำให้เวลาใช้งานแก้ไขหรือพิมพ์งานต่างๆต้องกด Fn+F1-F2 อาจจะไม่สะดวกในการใช้งาน ในบทความนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับปรับค่าปุ่ม Fn เพื่อใช้งานปุ่มฟังก์ชั่นเหมือนทั่วไป

 

เข้าไบออส โดยกดปุ่ม F10 ย้ำๆ หลังกดปุ่มเปิดเครื่อง

 

เลื่อนไปยังเมนู System Configuration

– ปรับค่าในบรรทัด Action Keys Mode

 

กด F10 เพื่อบันทึกค่า และยืนยันเพื่อเริ่มบู๊ตเข้าใช้งานตามปกติ

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์

การใช้งาน Atheros Bluetooth Module / Bluetooth 4.0 โน๊ตบุ๊ค

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ตัวอย่างนี้เป็นบลูธูทเวอร์ชั่นใหม่สุด ซึ่งจะถูกติดตั้งมากับโน๊ตบุ๊คใหม่ๆ ปี 2555 ส่วนมาก

ใช้งานบน Windows 7 ประยุกต์ใช้ได้กับ

Broadcom Bluetooth 4.0

AR3012 Bluetooth 4.0 + HS

AR9462  Bluetooth 4.0 + HS

QCA9565 Bluetooth 4.0 + HS + WiFi

 

Begin..

หลังจากติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟแวร์ประยุกต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็มาเริ่มต้นในส่วนของการใช้งานกัน..

กรอบแสดงการปรับแต่งบลูธูทในครั้งแรก

 

 

เริ่มจับคู่อุปกรณ์ จากไอค่อนบลูธูท

เรียกอัปเดตอุปกรณ์บลูธูทผ่านอินเตอร์เน็ต…

เพิ่มอุปกรณ์ Add Device

อุปกรณ์บลูธูท ที่ค้นพบ

 

เริ่มจับคู่ จะมีการถามรหัสสำหรับจับคู่ที่ฝั่งอุปกรณ์ ให้ยืนยัน..

 

กรณีไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนด จะแสดงข้อผิดพลาด

ลองใหม่อีกครั้ง

 

เมื่อยืนยันแล้วจะเริ่มตรวจสอบบริการและติดตั้งบริการต่างๆที่อุปกรณ์รองรับ..

พร้อมใช้งาน

กรอบแสดงเมนูและสถานะการใช้งาน

ไอค่อนบลูธูทเป็นสีเขียว หมายถึง อยู่ระหว่างใช้งาน

เมื่อมีการเรียกใช้แต่ละประเภทจำเป็นต้องยืนยันจากอุปกรณ์ด้วย

กรณีไม่ยืนยันการใช้งานจะแสดงข้อผิดพลาด

การเชื่อมต่อโหมดไฟล์ข้อมูล

การตรวจสอบตั้งค่าบริการที่รองรับในอุปกรณ์นั้นๆ

 

มุมมองรายการที่จับคู่แล้ว

 

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ จะแสดงในรายการเชื่อมต่อ สามารถเรียกใช้ได้เลย กรณีไม่แสดงอุปกรณ์นั้นอาจจะไม่รองรับการทำงานนี้

 

เมนูตัวเลือกขวาในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

 

 

การลบอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้ออก คลิ๊กขวา Remove…

 

อุปกรณ์พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด รู้เพียงตรงส่วนที่จะนำไปใช้งาน ก็สามารถใช้ประโยชน์อุปกรณ์นั้นได้อย่างคุ้มค่าแล้ว..

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์