ตั้งค่า ADSL Modem Router เป็น Wireless+HubSwitch

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

สำหรับบทความนี้ อาจมีผู้อื่นเขียนอธิบายมานานแล้ว วันนี้ได้มีโอกาสนำมาอธิบาย เผื่อมีอุปกรณ์ประเภทนี้หลายตัว จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์..

 

TP-link-TD-W8901G-modem-router-2

 

โมเด็ม TOT เข้าตั้งค่าผ่าน บราวเซอร์ ใช้ User: tot  Password: tplink

โมเด็มทั่วไป เข้าตั้งค่า User: admin Password: admin

*ผู้ใช้สามารถกดปุ่มรีเซ็ตหลังเครื่อง ล้างค่าเก่าก่อนการตั้งค่าได้เพื่อความสะดวก*

**ยังไม่ต้องเสียบสาย LAN จากเร้าเตอร์หลักเข้ามานะครับ ให้เสียบหลักจากตั้งค่าเสร็จ**

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-01

กรณีมีหน้า Wizard แนะนำการตั้งค่า สามารถกด Skip ข้ามได้เลย

ปิดการใช้งาน ADSL เลือกดังตัวอย่าง

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-02

 

ในหน้่า LAN ให้ปิด DHCP ตามตัวอย่าง และเปลี่ยนหมายเลขเร้าเตอร์เป็นเลขอื่นที่ไม่ซ้ำกับเร้าเตอร์หลักตามตัวอย่าง 192.168.2.1

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-03

ตั้งค่า Wireless ตามต้องการ

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-04

 

เร้าเตอร์ที่เปลี่ยนหมายเลขแล้ว

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-05

แก้ไขหมายเลขไอพีแลน ในวงเดียวกัน เพื่อเข้าตั้งค่า (ให้ตรงตามที่เปลี่ยนไว้ 192.168.2.1)

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว บันทึก ปิดเปิดเร้าเตอ์นี้ใหม่ พร้อมเสียบสายแลนจากเร้าเตอร์หลักเข้า

Set-Modem-router-to-rounter-wifi-06

 

แก้ไขไอพีแลน ให้รับค่าอัตโนมัติเช่นเดิม แล้วทดสอบใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้ง Wireless + Lan ถ้าใช้งานได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

*ค่าไอพีและเกตเวย์ที่รับได้ จะอยู่ในวงแลนของเร้าเตอร์หลัก*

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์