การ Forward Port TP-LINK รุ่นTD854W v2.0 ด้วยวิธีอัปเกรด rom ไฟล์

สำหรับผู้ใช้ระดับกลาง

พบปัญการเมื่อเปิดใช้งาน Forward Port แล้วไม่ทำงาน เรียกเข้ามาวงแลนไม่ได้ ทั้งๆที่ใส่ค่าถูกต้องแล้ว

TP-LINK Model:TD854W TOT หลายท่านอาจพบปัญหา เนื้อหานี้เป็นการทดสอบปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถเปิดใช้งานได้

เริ่มด้วย เปิดบราวเซอร์ขึ้นมา พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Address ตัวอย่างใช้ Firefox

USER: admin  PASS: tot

หน้า เริ่มการตั้งค่า Quick Start

การใส่ค่าต่างๆ ตัวอย่างทดสอบกับ 3BB

ตั้งค่า LAN

 

ตั้งค่า WLAN

ตั้งค่า Firewall

ตั้งค่า NAT (สำหรับ Forward Port)

ใส่ค่าพอร์ตและหมายเลขไอพีที่ต้องการ

ตั้งค่า ACL

เปิดการตั้งค่าโดยแอปพลิเคชั่น เหมาสำหรับ Windows Home Server

ตั้งค่า DDNS (โดเมนแบบไดนามิกหรือแบบไม่คงที่ ฟรี)

Firmware อัปเกรด/สำรองค่า (ใช้ค่า rom ที่แก้ไขแล้วจากร้านสาคอมพิวเตอร์)

SysRestart สำหรับรีบู๊ตเริ่มใช้ค่าที่ได้ปรับเปลี่ยน

ทดสอบการทำงาน ว่าใช้ได้หรือไม่

หน้า สถานะ Status จะแสดงการเชื่อมต่อและหมายเลขไอพีเร้าเตอร์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ (IP WAN)

ตัวอย่าง Forward Port เปิดใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ พอร์ต 80 ไว้ คัดลอกหมายเลขไอพีWANมาวางในบราวเซอร์แล้วเรียกหน้าเว็บดู กรณีถ้าเร้าเตอร์ไม่ทำงานจะเรียกแล้วผิดพลาดหรือเรียกแล้วเข้าหน้าตั้งค่าเร้าเตอร์

 

ถ้าการทำงานนั้นถูกต้อง จะเข้ามาในวงแลนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ ดังตัวอย่าง

 

เสร็จการตั้งค่า สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์