Bios TOSHIBA Notebook : รายละเอียดไบออส

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

ไบออสเป็นคำสั้งระดับอุปกรณ์ ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์กับวินโดว์ให้สามารถทำงานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ ตัวอย่างนี้ จะแสดงรายละเอียดเมนู ไว้ใช้สำหรับงานซ่อมและแนะนำลูกค้า..

TOSHIBA จะเข้าไบออสหลังเปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม F2

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

รายละเอียดเมนูโน๊ตบุ๊ค TOSHIBA มีไม่ค่อยมากเท่าไรนัก และจะคล้ายๆกันในหลายๆรุ่น

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

Bios Acer Aspire M1800 – รายละเอียดไบออส

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

ไบออสเป็นคำสั้งระดับอุปกรณ์ ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์กับวินโดว์ให้สามารถทำงานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ ตัวอย่างนี้ จะแสดงรายละเอียดเมนู ไว้ใช้สำหรับงานซ่อมและแนะนำลูกค้า..

ACER เข้าไบออสด้วยการกดปุ่ม Del หรือ F2

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

 

เพื่อประโยชน์ในการปรับแต่งซ่อมบำรุงของทีมช่างและผู้สนใจ

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง