ตั้งค่า TP-LINK TL-WA7210N ก่อนติดตั้ง

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

การใช้งานตัวกระจายสัญญาณ(ภายนอก) ก่อนติดตั้งจริงแนะนำให้ตั้งค่าให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการใช้งานและเพื่อความรวดเร็ว ในตัวอย่างนี้ เป็นเครือข่ายรูปแบบหนึ่งที่นิยม คือมีตัวส่งสัญญาณ ย่าน 2.4GHz หรือสัญญาณ Wifi (N) เพื่อให้มือถือและอุปกรณ์พื้นฐานรับสัญญาณได้ด้วย และมีตัวรับให้ทำงานแบบเร้าเตอร์รับสัญญาณและทวนสัญญาณในตัว เพื่อครอบคลุมพื้นที่ตรงระยะที่ติดตั้ง ซึ่งจะทำให้พื้นที่ครอบคลุมและใช้งานได้ทั้งระบบสายและไร้สาย…

ตั้งค่าตัวส่ง

TL-WA7210N01

TL-WA7210N02

TL-WA7210N03

เลือกตามตัวอย่าง

TL-WA7210N04

TL-WA7210N05

เปลี่ยนหมายเลขไอพี ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับอินเตอร์เน็ตหลัก (แล้วแต่ความต้องการ)

TL-WA7210N06

TL-WA7210N07

หลังบันทึกค่า หมายเลขไอพีจะเป็นไปตามที่ตั้งไว้

TL-WA7210N08

ตั้งค่าตัวรับ

TL-WA7210N09

เลือกตามตัวอย่างนี้ ใช้เน็ตได้ทั้งสายและไร้สาย

TL-WA7210N10

กดค้นหาสัญญาณจากตัวส่ง

TL-WA7210N11

เลือกเชื่อมต่อ

TL-WA7210N12

TL-WA7210N13

ถ้าตัวส่งมีรหัส ก็ให้ใส่ตามที่ตั้งไว้

TL-WA7210N14

บันทึก ทดสอบใช้งาน พร้อมติดตั้งใช้งานจริง

TL-WA7210N15

 

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง

จุดเสีย-รหัสเสียงบี๊บเครื่องโน๊ตบุ๊ค Dell (Beep codes)

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

เครื่องโน๊ตบุ๊ค Dell จะมีเสียงบี๊บเตือน เมื่อพบปัญหาของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่อง มีรายละเอียดพื้นฐาน ดังนี้

Beep Code Possible Problem

1ครั้ง  – Possible system board failure or BIOS ROM checksum failure

2ครั้ง – No RAM detected

NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the emory module is seated properly.

3ครั้ง – Possible system board failure or Chipset error

4ครั้ง – RAM read/write failure

5ครั้ง – Real Time Clock failure

6ครั้ง- Video card or chip failure

7ครั้ง – Processor failure

8ครั้ง – Display failure

 

ตัวอย่าง บางรุ่น

How to identify beep codes:

When a laptop or computer first powers on, it goes through an initial set of diagnostic tests to make sure vital components are preforming correctly. These tests are called POST or Power On Self Test. When a test fails, the user is notified via POST codes, Light codes, or Beep codes. For diagnosing Beep codes you need to:

 • Power on the laptop or restart it if it is already on.
 • Listen to the number of consecutive beep when the computer begins to boot. Restarting the laptop may be necessary and should not harm the laptop at this time.
Dell Inspiron 15R (N5110) Beep Codes
# of Beeps Description Possible Cause(s)
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3
 • chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
 • Time-Of-Day Clock test failure
 • Gate A20 failure
 • Super I/O chip failure
 • Keyboard controller test failure
System board failure
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure

Most Common Fixes:

 • 1 Beep: Replace the motherboard / system board.
 • 2 Beeps: Reseat the memory or replace the memory.
 • 3 Beeps: Replace the motherboard / system board.
 • 4 Beeps: Reseat the memory or replace the memory.
 • 5 Beeps: Replace the CMOS battery.
 • 6 Beeps: Reseat or replace the video card or replace the motherboard / system board.
 • 7 Beeps: Reseat or replace the CPU.
 • 8 Beeps: Reseat the LCD cable or replace the LCD screen.

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง