การใช้งาน โปรแกรมดูกล้องวงจรปิด Hikvision iVMS

สำหรับผู้ใช้งานระดับกลาง

ตัวอย่าง การติดตั้งโปรแกรม iVMS-2000 iVMS-4000 สำหรับ Windows

ติดตั้ง iVMS-2000 For DVR NVR Hibrid

Download iVMS-2000

iVMS-2000-Setup1

iVMS-2000-Setup2

iVMS-2000-Setup3

iVMS-2000-Setup4

iVMS-2000-Setup5

iVMS-2000-Setup6

iVMS-2000-Setup7

iVMS-2000-Setup8

iVMS-2000-Setup9

iVMS-2000-Setup10

iVMS-2000-Setup11

iVMS-2000-Setup12

iVMS-2000-Setup13

iVMS-2000-Setup14

iVMS-2000-Setup15

iVMS-2000-Setup16

 

การติดตั้งโปรแกรม iVMS-4000 CMS -DVR CCTV

Download iVMS-4000

iVMS-4000-Setup1

iVMS-4000-Setup2

iVMS-4000-Setup3

iVMS-4000-Setup4

iVMS-4000-Setup5

iVMS-4000-Setup6

iVMS-4000-Setup7

iVMS-4000-Setup8

iVMS-4000-Setup9

iVMS-4000-Setup10

iVMS-4000-Setup11

iVMS-4000-Setup12

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง