รายละเอียด Support Code Canon MX450 MX477 MX727

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

Canon-mx477

รายการ Support Code

รหัสสนับสนุนจะปรากฏบนจอ LCD และหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะที่เกิดข้อผิดพลาด

‘Support Code’ หมายความว่าหมายเลขข้อผิดพลาดและปรากฏด้วยข้อความข้อผิดพลาด

เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบรหัสสนับสนุนที่แสดงขึ้นบนจอ LCD หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ดำเนินการกระทำที่เหมาะสม

Support Code จะปรากฏบนจอ LCD และหน้าจอคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับ Support Code สำหรับกระดาษติดค้าง คุณสามารถดู รายการรหัสสนับสนุน (เมื่อกระดาษติดค้าง)

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง