แก้ไข-ปิดแจ้งเตือน Interactive Services Detection

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ Windows 7 อาจพบอาการนี้ แนะนำแก้ไขปิดการแจ้งเตือนนะครับ

กรอบเตือน Interactive Services Detection

 

Interactive-services-detection-1

Interactive-services-detection-2

Interactive-services-detection-3

Interactive-services-detection-4

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง