ติดตั้ง PHP7 + MySQL + IIS 10 บน SERVER 2016 64bit

สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง

การติดตั้ง PHP ให้ทำงานบน ISS 10 ที่มากับ Windows Server 2016

การติดตั้ง  Windows Server 2016 RTM นี้ คล้ายการติดตั้ง Windows 10 นะครับ

ตัวอย่างนี้เป็นการตั้งค่าเบื้องต้น สำหรับใช้งานเว็บ php ซึ่งรุ่นใหม่ๆนี้ อาจมีอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่อาจจะอธิบายได้หมด.

เริ่ม การติดตั้งส่วนให้บริการ IIS 10.0 ในหน้า Server Manager ตามตัวอย่าง

PHP7-IIS10-SVR2016-01

กด Next PHP7-IIS10-SVR2016-02

เลือกตามตัวอย่าง NextPHP7-IIS10-SVR2016-03

แสดงชื่อ Server กด NextPHP7-IIS10-SVR2016-04

ตรงจุดนี้ เลือกตามตัวอย่าง ก็พอครับ กด NextPHP7-IIS10-SVR2016-05

บริการอื่นๆ ไม่ใช้ก็ยังไม่ต้องติ๊กนะครับ

PHP7-IIS10-SVR2016-06

PHP7-IIS10-SVR2016-07

เริ่มติดตั้งส่วนริการ IIS 10.0PHP7-IIS10-SVR2016-08

PHP7-IIS10-SVR2016-09

การติดตั้งเพิ่มเติม ที่จำเป็นต้องมี Microsoft Virsual C++ 2015 32bit สำหรับตัวอย่างนี้ ใช้ PHP 7

PHP7-IIS10-SVR2016-10

เมื่อติดตั้งส่วนบริการ IIS เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้ามาเปิดตั้งค่ากันเลย

PHP7-IIS10-SVR2016-11

ค่าที่ต้องกำหนด คล้ายใน Windows Server 2012 PHP7-IIS10-SVR2016-12

ทำตามได้เลยPHP7-IIS10-SVR2016-13

PHP7-IIS10-SVR2016-14

PHP7-IIS10-SVR2016-15

PHP7-IIS10-SVR2016-16

PHP7-IIS10-SVR2016-17

เมื่อทำการกำหนดค่าแล้ว มาถึงขั้นตอนการทดสอบ ว่าทำงานตามตั้งใจไว้หรือไม่

ตัวอย่าง phpinfo

PHP7-IIS10-SVR2016-18

ขั้นตอนต่อมา เมื่อต้องการเขียนโปรแกรมที่ใช้ระบบฐานข้อมูล จำเป็นต้องมี MySQL ที่นิยมใช้กัน

สามารถหาดาวโหลดมาได้ฟรีนะครับ

เริ่มติดตั้ง MySQL 5.7 64bit

PHP7-IIS10-MySQL57-01

PHP7-IIS10-MySQL57-02

เลือกตามการใช้งาน หรือตามตัวอย่างนะครับ

PHP7-IIS10-MySQL57-03

PHP7-IIS10-MySQL57-04

PHP7-IIS10-MySQL57-05

PHP7-IIS10-MySQL57-06

แบบเลือกติดตั้งเอง

PHP7-IIS10-MySQL57-07

รายละเอียดการติดตั้ง

PHP7-IIS10-MySQL57-08

ติดตั้งสำเร็จPHP7-IIS10-MySQL57-09

ปรับแต่งค่าในการใช้งานครั้งแรก เลือกประเภทของ MySQL ServerPHP7-IIS10-MySQL57-11

สร้างรหัสผ่านฐานข้อมูลPHP7-IIS10-MySQL57-12

ชื่อบริการ ตามตัวอย่างก็ได้

PHP7-IIS10-MySQL57-13

กด Next

PHP7-IIS10-MySQL57-14

PHP7-IIS10-MySQL57-15

เสร็จการปรับแต่ง

PHP7-IIS10-MySQL57-16

PHP7-IIS10-MySQL57-17

ปรับแต่งส่วนอื่นๆ

PHP7-IIS10-MySQL57-18

PHP7-IIS10-MySQL57-19

PHP7-IIS10-MySQL57-20

PHP7-IIS10-MySQL57-21

PHP7-IIS10-MySQL57-22

PHP7-IIS10-MySQL57-23

สุดท้ายจากการทดลองใช้ PHP7 กับเว็บphpเดิม พบปัญหาการติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่สามารถใช้ MySQL ได้ เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่นี้ เปลี่ยนการติดต่อเป็นแบบ MySQLi แนวทางแก้ไขก็ต้องกลับไปใช้ PHP5 ก่อนแล้วกัน ไม่อยากจะแก้โค๊ดเว็บเก่า..

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง